Quiero ser normal

I Want To Be Normal / Futsuu ni Naritai / ご぀うにăȘりたい / Quiero ser normal

ResĂșmen:

Fukatsu Michitaka, un chico que se acaba de convertir en un estudiante de preparatoria, no puede distinguir a la gente del todo debido a su prosopagnosia (ceguera facial). Sin embargo, un día se tropieza con una chica cuyo rostro luce completamente diferente de los demås. Así que con el fin de curar su enfermedad y cimplir su sueño de volverse "normal", empezarå a acercarse a ella.

Añadir a favoritos

CapĂ­tulos (71)

CapĂ­tulo 71.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 70.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 69.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 68.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 67.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 66.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 65.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 64.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 63.00 MangaAnime Hace 20 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 62.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 61.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 60.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 59.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 58.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 57.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 56.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 55.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 54.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 53.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 52.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 51.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 50.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 49.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 48.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 47.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 46.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 45.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 44.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 43.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 42.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 41.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 40.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 39.00 MangaAnime Hace 42 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 38.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 37.00 MangaAnime Hace 42 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 36.00 MangaAnime Hace 42 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 35.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 34.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 33.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 32.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 31.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 30.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 29.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 28.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 27.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 26.00 MangaAnime Hace 42 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 25.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 24.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 23.00 uriel020502 Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 22.00 uriel020502 Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 21.00 uriel020502 Hace 42 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 20.00 uriel020502 Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 19.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 18.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 17.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 16.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 15.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 14.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 13.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 12.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 11.00 Plot Twist No Fansub Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 10.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 9.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 8.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 7.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 6.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 5.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 4.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 3.00 MangaAnime Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 2.00 Plot Twist No Fansub Hace 111 dĂ­a(s)
CapĂ­tulo 1.00 : null Plot Twist No Fansub Hace 111 dĂ­a(s)